Impermeabilizarea betonului prin cristalizare

Proiecte

Obiectiv: EQUILIBRIUM
Antreprenor : Skanska,
Aditivare cu XYPEX ADMIX C-1000NF la pereți perimetrali
Aditivare parțială 40 cm din grosimea radierului si integral la pereti peimetrali cu
produsul XYPEX ADMIX C-1000NF - 5.562 mc
Tratare pereți bazine retenție cu XYPEX CONCENTRATE 750 MP

Obiectiv: BRIDGE OFFICE BUILDING
Antreprenor : Bog’Art Construcții
Aditivare parțială 40 cm din grosimea radierului cu XYPEX ADMIX C-1000NF
Aditivare radier si pereți perimetrali – 3.456 mc
Tratare pereți bazine cu XYPEX CONCENTRATE la bazine retenție
Ape pluviale, rezervor apă hidranți – 989 mp

Obiectiv: TIMPURI NOI SQUARE
Antreprenor – Bog’Art Construct
Aditivare parțială 40 cm din grosimea radierului cu XYPEX ADMIX C-1000NF

Aditivare pereți perimetrali – 5.042 metri cubi
Tratare pereți bazine cu XYPEX
CONCENTRATE la bazine retenție
Ape pluviale, rezervor apă hidranți – 1.350 mp

Obiectiv: GREEN PARK Herăstrău Residence

Antreprenor – Consola Grup,
Aditivare beton radier și pereți perimetrali subsol 4.582 mc cu
produsul XYPEX ADMIX C-1000NF

Obiectiv: BELVEDERE 2
Antreprenor : Bog’Art Construct, ansamblu rezidențial cu funcțiuni multiple
Aditivare parțială 40 cm din grosimea radierului cu XYPEX ADMIX C–1000NF
Aditivare pereți perimetrali 5.923 metri cubi
Tratament cu XYPEX CONCENTRATE bazine retenție 1.003 metri pătrați

Objective: REZIDENȚIAL- str. Thomas Masaryk
Antreprenor : Consstar Construct,
Aditivare parțială 40 cm din grosimea radierului cu XYPEX ADMIX C-1000NF
Aditivare pereți perimetrali 1.442 metri cubi

Obiectiv : RENAULT OFFICE BUILDING

Antreprenor : BOG’ART Construct

Tratament tip DRY – SHAKE la radier 10.982 metri pătrați

Tratament XYPEX CONCENTRATE la pereți perimetrali 4.948 metri pătrați

Tratament XYPEX CONCENTRATE pereți bazine 3.354 metri pătrați